Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – Flowy

Kosarad

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2020.02.18.


Köszöntjük a Flowy weboldalán!


Szolgáltatásunk nyújtása során elsődleges szempontunk vásárlóink elégedettsége. Ehhez azonban fontos, hogy szolgáltatásunkat világos és érthető szabályok betartásával biztosítsuk, amely szabályokat ebben a dokumentumban (a továbbiakban: “Szerződés” vagy “ÁSZF”) rögzítünk.


A Szolgáltatás nyújtója a


Cégnév: KOASSET HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1148 Budapest, Adria sétány 2. II. em. 10.

Cégjegyzékszám: 01-09-195845

Adószám: 25033052-2-42

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Horpácsik György ügyvezető önállóan

E-mail: sales@otthonvirag.com

Web: : https://www.otthonvirag.com 

(a továbbiakban: „Flowy”)


A Flowy által nyújtott virág rendelő és virágküldő szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) a https://www.otthonvirag.com weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül érhető el.


Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mivel jelen Szerződés szabályozza a Flowy, mint a Szolgáltatás nyújtója és az Ön mint a Szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: „Vásárló”) között a Szolgáltatással kapcsolatos jogviszony részletes szabályait.


 1. A SZOLGÁLATÁS IGÉNYBEVÉTELE, REGISZTRÁCIÓ  

A Weboldalon elérhető Szolgáltatást kizárólag azon személy használhatja, aki a jelen ÁSZF és a Flowy által közzétett adatvédelmi tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben ezen feltételek a Vásárló nem teljesíti, vagy nem kívánja teljesíteni, úgy a Weboldalon keresztül vásárlást nem eszközölhet.


A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kiskorú, vagy akinek cselekvőképessége az adásvétel tekintetében, vagy teljeskörűen kizárt, kizárólag törvényes képviselője beleegyezésével, vagy útján veheti igénybe a Szolgáltatást. Ezen feltétel teljesítése a Vásárló kötelessége és felelőssége, tekintettel arra, hogy a Flowy-nak nincs módja ezen feltételek meglétének egyedi vizsgálata.


A Weboldalon megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók valamint a Flowy tevékenységétől eltérő vállalkozások, mint végfelhasználók részére történik, azzal, hogy a végfelhasználók nem jogosultak a termékeket tovább, illetve újra értékesíteni, amelyre tekintettel a Flowy fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon történő vásárlás során ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.


A termékeket kizárólag, egyéni felhasználáshoz szükséges mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Flowy fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.Ahhoz, hogy a Vásárló a Szolgáltatást igénybe vegye nincs szükség a Weboldalon történő regisztrációra, azonban a lehetőség bármelyik Vásárló számára adott, hogy a későbbiekben kényelmesen, a felhasználói fiókjába belépve, pár kattintással adhassa le megrendeléseit.


A regisztrációhoz illetve a fiók létrehozásához a Vásárlónak a vezetéknevét, keresztnevét és e-mail elérhetőségét, továbbá egy a fiókba történő belépéshez szükséges jelszót kell megadnia. A Vásárló felelős azért, hogy a fiókba történő belépéshez szükséges e-mail címét és jelszavát olyan módon tárolja, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. A Vásárló köteles a Flowy-t minden esetben haladéktalanul értesíteni, amennyiben a fiókjába történt illetéktelen behatolást észlel.


A felhasználói fiókban a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy címzetteket illetve szállítási címeket adjon meg, illetve, hogy több megadott szállítási cím közül egyet alapértelmezett szállítási címként adjon meg. A szállítási címek felhasználói fiókban történő megadása nem kötelező, az csupán a Vásárló kényelmét szolgálja, a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a címzett(ek) nevét és a szállítási címe(ke)t mindig esetről esetre adja meg a Flowy részére.


 1. RENDELÉS LEADÁSA

A rendelések leadása a Weboldalon keresztül történik.


A folyamat elindításához a “Virágaink” menüpont majd pedig a megrendelni kívánt virágcsokor kiválsztása szükséges. A virág kiválasztása a Weboldalon közzétett képek alapján történik. A megrendelni kívánt virág részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a virág nevére vagy a virágot ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. 


Igyekszünk a Vásárlóink igényeit a lehető legteljesebb módon kielégíteni és minden esetben a legfrissebb és a Weboldalon közzétett képeknek megfelelő virágokat kiszállítani, azonban felhívjuk a Vásárlóink figyelmét, hogy a Weboldalon  az egyes virágokról közzétett képek és a kiszállításra kerülő virágok között – lényegi tulajdonságokat nem érintő – eltérések lehetnek. Az eltérés oka egyrészt abból adódik, hogy a virágok, mint a természet kreálmányai minden esetben egyediek, valamint a Weboldalon közzétett képek elkészítésekor használt megvilágítás, továbbá a Vásárló által használt eszköz (telefon, laptop, asztali számítógép tablet) kijelzőjének felbontásából kifolyólag adódhat.  


A Flowy minden virág mellett feltűnteti a virágok méreteit (szárhosszúságát), becsült vázaélettartamot, az egy csokorban lévő virágok szál számát illetve a virág színét, továbbá az árat. A vázaélettartam csupán tájékoztató jellegű, az sok körülménytől függ, így többek között a virág típusától, a virág elhelyezésétől, fényviszonyoktól, hőmérséklettől, vázában tápoldat használatától stb. így ezért a Flowy nem tud felelősséget vállalni. Az árakról további infomáció az 5. pontban található.


A virág kiválasztása mellett a Vásárlónak szükséges a csomagolási mód kiválasztása. A csomagolási módokról a 4. pontban tájékozódhat. Ha mindez megvan, úgy a Vásárló, a “Kosárhoz adom” gombra kattintással tudja megtenni a további lépéseket és véglegesíteni a rendelését.


A Flowy a “kosárban” feltűnteti a megrendelni kívánt virago(ka)t és a fizetendő részösszeget. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a vásárlás folytatása illetve a megrendelés véglegesítése előtt változtasson a darabszámokon. A Vásárló ezen az oldalon tudja megadni a szállítás kívánt időpontját (év, hónap, nap és idősáv) továbbá szabad szöveges üzenetben egyéb különleges kívánságát (pl. ajándékkártya kérése) vagy a szállításra vonatkozó további információt.


A Vásárló a fenti adatok megadását követően léphet tovább az “Irány a pénztár” gombra kattintással. Ezen az oldalon szükséges megadni a szállításhoz szükséges információkat (kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám, szállítási cím adatok) valamint szállítási módot, illetve amennyiben a Flowy valamilyen promóció keretében kedvezményre jogosító kupont tett közzé vagy korábbi vásárlás alapján ilyet biztosított a Vásárló részére, úgy a kedvezmény kuponkódját.


A Vásárló a “Fizetés folytatása” gombra kattintással a vásárlási folyamat befejező oldalára lép, ahol ki tudja választani a fizetési módot és meg tudja adni számlázási adatait, amennyiben az szállítási adatoktól eltér.


A rendelés véglegesítésére a “Rendelés átnézése” gombra kattintás után van lehetőség ahol a Vásárlónak lehetősége van, hogy a rendelés adatait mégegyszer áttekinthesse, hogy minden adatot biztosan jól adott-e meg. Amennyiben mindent rendben talál, úgy a “Rendelés befejezése” gombbal fejezheti be a rendelést. Amennyiben a Vásárló OTP Simple Pay bankkártyás fizetési módot választott, úgy a Flowy átirányítja őt az OTP fizetési oldalára és a Vásárló itt tudja befejezni a rendelési folyamatot a fizetésre használt kártya adatainak megadásával. Ettől eltérő, egyéb fizetési mód megadása esetén további teendő nincs. Ez utóbbi annyiban igaz, ha a Vásárló nem átutalásos fizetési módot, ellenkező esetben a vételár átutalás útján történő megfizetése szükséges ahhoz, hogy a Flowy a Szolgáltatást teljesítse.


Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és “Rendelés befejezése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Flowy a Vásárló ajánlatát elfogadta.


A Vásárló egyedi igényeit a Weboldal rendelési folyamatának kihagyásával a Weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi formanyomtatványon keresztül vagy e-mailben a sales@otthonvirag.com címen tudja jelezni felénk. Ebben az esetben a Flowy a megrendelés teljesítésének feltételeit egyedileg  e-mail vagy telefon útján egyezteti a Vásárlóval. A telefonon egyeztetett megrendelést a Flowy minden esetben írásban is  


A megrendelés leadását követően a Flowy annak elfogadása esetén visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által a rendeléskor megadott kapcsolattartási e-mail címre, mely tartalmazza a megrendelés részleteit és esetleges további információt, illetve instrukciókat.


A Vásárlónak lehetősége van egy megrendelési folyamaton belül több virágot megrendelni. Amennyiben a megrendelt virágokat nem személyesen veszi át, hanem megadott címre történő szállítást kér, úgy kizárólag egy szállítási cím megadása lehetséges, azaz nincs mód a virágokat eltérő szállítási címre kérni. Amennyiben a Vásárló több szállítási címre kíván megrendelést leadni, úgy kérjük, hogy azt lehetőleg külön megrendelés leadásával tegye meg vagy a megrendelés leadását követően haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Flowy-val a sales@otthonvirag.com e-mail címen, hogy a szállítás részleteit egyeztesse.


 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

A Vásárló a “Rendelés befejezése” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található virág(ok) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének a Flowy-hoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.


A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Flowy és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Flowy késedelem nélkül, e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. 


Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Flowy-hoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.


A Vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.


A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Flowy kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.


Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a virágokkal kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Flowy ügyfélszolgálatához.


 1. CSOMAGOLÁS

A Vásárló az alábbi három csomagolási mód közül választhat:


 • Egyenesen a vázába
 •  

  Alapbeállításként a legkedvezményesebb csomagolás az "Egyenesen a vázába csomagolás". A virágokat közvetlenül a holland virágtőzsdéről érkező nylon vagy papír csomagolásban szállítjuk, díszítés nélkül.


  Ezt a csomagolási módot akkor ajánljuk, ha a Vásárló a virágot otthonra rendeli és nem ajándéknak szánja vagy egyénileg tervezi újracsomagolni.


  Ez a csomagolási mód ingyenes, extra díjtétel nélkül kínáljuk.


  • Flowy barna papír

  A Flowy brandjéhez kapcsolódó egyszerű barna papíros csomagolás. A stílusos csomagolás egy barna papírt, kérésre ajándékkártyát és a Flowy matricát tartalmazza.


  Ezt a csomagolási módot ajándékba szánt virágnak is szívesen ajánljuk. 


  Ez az opció feláras, melyért 500,- Ft azaz ötszáz forint többlet díjat számolunk fel. A többlet díj már a virág kiválasztási folyamata során megjelenítésre kerül, hogy a Vásárlót ne érje meglepetés. 


  • Díszcsomagolás 

  Amennyiben a Vásárló valamilyen különleges alkalomra a barna papíros csomagolásnál díszesebb csomagolást szeretne, úgy ezt a csomagolási módot ajánljuk.


  A Vásárló háromféle díszcsomagolás közül választhat (pöttyös; csíkos; szülinapi/névnapi barna papír). Fontos, hogy amennyiben a Vásárló díszcsomagolást szeretne, úgy a választott díszcsomagolás fajtát a megrendelés során megjegyzésként jelezze felénk, ellenkező esetben mi választunk díszcsomagolást, melyért semmilyen felelősséget nem vállalunk illetve utólagos reklamációt nem fogadunk el. Az egyes díszcsomagolásokról készült képeket a Weboldalon tesszük közzé, a Vásárló itt tud tájékozódni róluk. 


  Ez az opció feláras, melyért 1.500,- Ft azaz ezerötszáz forint többlet díjat számolunk fel. A többlet díj már a virág kiválasztási folyamata során megjelenítésre kerül, hogy a Vásárlót ne érje meglepetés.


  1. ÁRAK, FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS

  A Weboldalon által megvételre kínált virágok, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). Felhívjuk a Vásárlók szíves figyelmét, hogy az árak változhatnak, az árfolyam és vagy a nagykereskedelmi beszerzés során részünkre biztosított árak változása esetén, vagy amennyiben a hatóság bármilyen adót vet ki a termékre, az általános forgalmi adó kulcsát megemeli, ezért a végleges ár a megrendelés visszaigazolásában kerül feltüntetésre.


  A virágok főoldalon feltüntetett vételára nem tartalmazza az esetleges csomagolás, valamint a szállítás költségeit. A csomagolásra a 4. pontban írtak irányadóak, míg az esetlegesen alkalmazandó szállítási díjakról a Flowy külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.


  A feltüntetett vételárak mindig akció esetén már a kedvezményt is tartalmazzák.


  A Flowy a megrendelhető virágok vonatkozásában az átváltoztatás jogát fenntartja a fentiek alapján.


  Áfa visszatérítés: A Flowy az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.


  A Flowy szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett virág csomagolással együtt vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.


  Amennyiben a Flowy minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldalon, akkor a Flowy nem köteles a virágot a hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.


  Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

  • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
  • esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os ár;
  • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

  A Flowy az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.


  A megrendelési folyamat során megadott végleges vételár kifizetése háromféleképpen történhet:


  • Banki átutalás

  Amennyiben a Vásárló ezt a fizetési módot választja, úgy a Flowy a megrendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Vásárlót arról a bankszámlaszámról amelyre történő átutalással a Vásárló fizetési kötelezettségének eleget tehet.


  Ahhoz, hogy a Flowy a fizetést beazonosíthassa a Vásárlónak a banki átutalás közleményében azt az e-mail címét kell megadnia, amelyet a megrendelés leadásakor kapcsolattartásra megadott.


  Amennyiben a Vásárló meggondolja magát és utólag mégsem banki átutalás útján kívánja a fizetési kötelezettségét teljesíteni, úgy köteles ezt a Flowy részére haladéktalanul jelezni a sales@otthonvirag.com e-mail címen. A Vásárló azonban utólagosan is csak utánvétes fizetési módra térhet át, az OTP Simple Pay fizetési mód a megrendelés leadását követően nem választható.


  Rendszeres kiszállítás választása estén kizárólag átutalásos fizetésre van lehetőség.


  Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy banki átutalásos fizetés választása esetén a Flowy kizárólag akkor teljesíti a megrendelést, ha vásárlás összege a bankszámláján a kiszállítás napját megelőzően jóváírásra került. A Vásárló fizetési késedelméből eredő szállítási vagy egyéb késedelemért a Flowy nem tehető felelőssé. 


 • Utánvétes fizetés

 • Az utánvétes fizetési mód választása esetén a Vásárló a vételárat utólagosan fizeti meg készpénzben, a kiszállítás napján a Flowy kiszállítást teljesítő futárjának.


  Kérjük Vásárlóinkat, hogy a kiszállítás napján lehetőleg a pontos összeget készítsék elő fizetéshez. Kérjük továbbá a Vásárlókat, hogy ne válasszák ezt a fizetési módot, ha a küldeményt ajándékba szánják.


  Amennyiben a Vásárló meggondolja magát és utólag mégsem utánvéttel kívánja a fizetési kötelezettségét teljesíteni, úgy köteles ezt a Flowy részére haladéktalanul jelezni a sales@otthonvirag.com e-mail címen. OTP Simple Pay fizetésre azonban ebben az esetben sincs utólag lehetőség.


 • Fizetés OTP Simple Pay rendszeren keresztül

 • Az OTP Simple Pay rendszeren a Vásárló bármely bank által kibocsátott Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron és American Express bankkártyával teljesítheti fizetési kötelezettségét.


  Az OTP Simple Pay fizetés választása esetén a Vásárló a “Rendelés befejezése” gombra történő kattintás után átirányításra kerül az OTP Simple Pay fizetési felületére. 


  A Vásárló ezen fizetési mód választása esetén a fizetéshez használt bankkártya adatait nem közvetlenül a Flowy részére adja meg, hanem azokat a Simple Pay biztonságos fizetési rendszere dolgozza fel. A Flowy a Simple Pay rendszerből csupán a Vásárló által kezdeményezett fizetés beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatokat látja, hogy ellenőrizni tudja a fizetési kötelezettség teljesítésének megtörténtét.


  Tekintettel arra, hogy az OTP Simple Pay rendszeren keresztül teljesített fizetés esetén a vásárlás összege szinte azonnal terhelésre kerül a Vásárló által megadott bankkártyához tartozó bankszámlán, így más fizetési módra történő áttérés nem lehetséges és a Flowy nem köteles a teljesített vételárat visszafizetni.


  Az OTP Simple Pay fizetéssel kapcsolatos további információt a Vásárló a https://simplepay.hu és a http://simplepayforshopify.com weboldalakon találhat.   


  A Flowy a vásárlásról szóló számlát a számviteli és az adójogszabályok által előírt rendben állítja ki és küldi meg a Vásárló részére. A számla megküldési illetve átadási módja a Vásárló által választott fizetési módtól függ. Utánvétes fizetés esetén a Flowy a számlát a kiszállítás teljesítésével egyidőben adja át a Vásárló részére. Átutalásos és OTP Simple Pay fizetési mód választása esetén a Flowy a számlát elektronikus számla formájában küldi meg a Vásárló szállítási vagy amennyiben eltér a számlázási adatoknál megadott e-mail címére. Kérjük, hogy a számlát szíveskedjen megőrizni, tekintettel arra, hogy a Vásárló ezen számla birtokában jogosult szavatossági igényét a Flowy-val szemben érvényesíteni.


  1. SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL

  A Vásárlónak a megrendelési folyamat során jeleznie kell a Flowy részére, hogy mely napon és milyen idősávban szeretné a megrendelést átvenni. 


  A Vásárló választása szerint a megrendelt virágo(ka)t vagy személyesen veszi át a Flowy által megjelölt átvételi ponton vagy kiszállítást igényel az általa megjelölt címre. 


  Fontos, hogy bármilyen módot is válasszon a Vásárló a Flowy a megrendelést leghamarabb a megrendelés elküldésének napjától számított 3. munkanapon tudja teljesíteni. A Flowy szerdai napon, továbbá hétvégén (szombat, vasárnap) és ünnepnapokon nem szállít, ezeken a napokon nincs lehetőség kiszállításra, továbbá személyes átvételre.


  Személyes átvételre jelenleg két helyen van lehetőség:


  • La Gardenia Virágbolt Westend Bevásárlóközpont aluljáró szint (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

  Az üzletben személyes átvételre a választott szállítási napon nyitvatartási időben (9 órától 21 óráig) van lehetőség.


  • La Gardenia Flowerbroker (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 0127/18A)

  Az üzletben személyes átvételre a választott szállítási napon nyitvatartási időben (6 órától 18 óráig) van lehetőség.


  A személyes átvétel ingyenes, a megrendelt virág(ok) és a választott csomagolás vételárán kívül a Vásárlót egyéb fizetés kötelezettség nem terheli.


  A rendelés átvételéhez a Flowy kérheti a Vásárlótól, hogy mutassa be a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). 


  A Flowy személyes átvétel esetén a megrendelt virágo(ka)t a Vásárló által megjelölt naptól számított 3 napig őrzi meg és tárolja. A Flowy ezt követően a virágokat nem köteles a Vásárló részére átadni, melyért semmilyen felelősség nem terheli. A Flowy nem tehető felelőssé továbbá a késedelmes átvételből eredő következményekért, így például minőségromlásért vagy vázaélettartam csökkenésért.


  Amennyiben a Vásárló a személyes átvétel mellett utánvétes fizetési módot választott, azonban a megrendelés átvételét a fenti határidőben elmulasztja, az a Vásárló fizetési kötelezettségét nem érinti, a Vásárló köteles a Flowy első felszólítását követően a vételárat kiegyenlíteni.  


  A kiszállítás jelenleg Budapest területén, valamint Budapest 70 kilométeres környékére lehetséges. 


  A Vásárlónak a megrendelési folyamat során meg kell adnia a szállítás kívánt napját (mely a fentiek értelmében nem lehet korábbi, mint a megrendelés elküldését követő 3. munkanap illetve nem eshet szerdai napra, hétvégére vagy ünnepnapra) továbbá egy idősávot, melyben a Flowy a kiszállítást teljesítheti. Kiszállításra a szállítási napokon délelőtt 8 óra és este 6 óra közötti 2 órás idősávokban van lehetőség, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Flowy-nak nem áll módjában vállalni. 


  A kiszállítást a Flowy saját infrastruktúrája útján oldja meg, a kiszállításhoz – munkavállalóitól illetve alvállalkozóitól eltérő – harmadik személyt nem vesz igénybe, ezáltal is elkerülve azt, hogy a Vásárló adatai további személyekkel megosztásra kerüljenek.


  A kiszállítás Budapest területén ingyenes, míg (70 kilométeren belüli) vidéki kiszállítás esetén díjat számíthat fel, melynek mértékét minden esetben legkésőbb a megrendelést visszaigazoló e-mailben közöljük a Vásárlóval. Ha egy Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, az esetlegesen alkalmazandó házhozszállítási díj szempontjából egyszer kerülnek figyelembevételre. Az esetlegesen alkalmazandó szállítási díj változásának jogát annak közzétételétől kezdődő hatállyal a Flowy fenntartja.


  A Flowy az adatbeviteli hibák, elírás, téves cím megadása miatt adódó késedelemért nem tehető felelőssé. A Vásárló számára biztosított a lehetőség, hogy mielőtt a megrendelést elküldi, azelőtt a megadott adatokat ellenőrizze. Amennyiben a Vásárló a téves adatbevitelt a rendelés leadását követően észlel, úgy köteles Flowy-t haladéktalanul de legkésőbb a kiszállítás napját megelőző nap 23.59 percig értesíteni, mellyel egyidejűleg köteles a helyes adatokat is a Flowy rendelkezésére bocsátani. Ennek elmaradása esetén a Flowy-t semmilyen felelősség nem terheli. 


  A Vásárló kérheti a címzettel való kapcsolatfelvétel kizárását a megrendelésnél a megjegyzés rovatba feltüntetve. Ebben az esetben a Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a címzett nem tartozik a kiszállítás időpontjában a megadott címen, úgy harmadik személy (recepciós, portás, szomszéd, munkatárs stb.) bevonásával is történhet a kézbesítés. Abban az esetben, ha a virág nem kézbesíthető sem a címzettnek, sem harmadik személynek, úgy az a La Gardenia Virágboltba kerül visszaszállításra, a virág így ott átvehető – a címzett vagy a Vásárló által - vagy szállítási díj ellenében kérhető a címre való újra szállítás.


  Nem otthoni szállítási cím megadása esetén (pl. munkahely, egészségügyi intézmény, szálloda, kemping, nyaraló falu, idősek otthona stb.) az intézmény aktuális szabályzata szerint történik a kézbesítés. Ilyen helyre történő kézbesítés esetén kérjük adja meg a szoba számát vagy egyéb a kézbesítés megkönnyítését illetve a címzett beazonosítását segítő adatot. Ilyen helyekre a szállításokat, a Flowy csak a recepcióig tudja garantálni.


  Különleges helyszínekre (pl. repülőtér, kikötő, vonat-buszállomás, egyéb közelebbről meg nem határozható hely stb.) a Flowy nem vállal kiszállítást.


  A Flowy-t nem terheli felelősség, ha a megrendelést leadó vásárlótól eltérő harmadik személy címzett az átvételt megtagadja. Ebben az esetben a Flowy nem köteles a kiszállítást ismételten megkísérelni.   


  1. ELÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) rögzített általános szabályokkal ellentétben a Vásárlót szavatossági jogainak gyakorlása esetére felmondási, illetve elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: “Rendelet”) 29. § (1) bekezdésének d) pontja alapján nem illeti meg. A felmondási illetve elállási jog kizártságának indoka, hogy a Szolgáltatás keretében nyújtott termékek, azaz a virágok romlandó, illetve minőségüket rövid ideig megőrző terméknek minősülnek.


  A fentiekre tekintettel, illetve a Szolgáltatás jellegéből adódóan a kijavítás kizárt, szavatossági igényként a Vásárló kizárólag a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti kicserélést vagy a b) pontja szerinti árleszállítást kérhet tőlünk.


  A fenti szavatossági igényt a Vásárló – a termék romlandóságára tekintettel – legkésőbb az átvételtől vagy kiszállítástól számított 2 napon belül jelezheti felénk.   


  1. FELELŐSSÉG

  A Flowy kizárólag a Weboldalon feltüntetett virágok megvásárlására biztosít lehetőséget és ezek kiszállítására vállal kötelezettséget. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy egyedi igényt (a Weboldalon nem szereplő virág megrendelését) jelezze felénk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Vásárló egyedi igényét is teljesítsük, azonban ez a Flowy számára nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget és emiatt semmilyen felelősség sem terheli.


  A Flowy a megfelelő gondossággal kezeli a Weboldalon található információkat, azok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Flowy nem vállal felelősséget.


  A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását.


  A Flowy semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:


  • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Weboldal használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért;

  • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért;

  • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért;

  • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén;

  • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért;

  • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

  A Flowy nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Webolalon történő regisztráció vagy annak használata miatt vagy során következett be. A Vásárló feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.


  A Flowy semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani. Vis maiornak minősül jelen Szerződés szempontjából minden olyan esemény, amely kívül esik a felek hatáskörén és amelyet a felek minden erőfeszítésük ellenére sem tudnak megakadályozni vagy leküzdeni (így különösen de nem kizárólag árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, háború stb.). Vis maior esetén a Szerződés teljesítése a vis maior fennállása alatt függőben marad. A vis maior megszűnésével a teljesítés folytatódik. Vis maior esetén az érintett félnek a másik felet haladéktalanul értesíteni és a kilátásokról tájékoztatnia kell.


  A Flowy nem tehető felelőssé, ha a fizetés során a Vásárló által fizetésre használt bankkártyát az OTP Simple Pay rendszere bármely okból visszautasítja vagy a banki átutalást a Vásárló számlavezető bankja nem teljesíti. Az ilyen okból adódó Vásárlói késedelem a Flowy késedelmét kizárja. 


  1. FOGYASZTÓI JOGOK, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

  Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (illetékes járási hivatal). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu weboldalon.


  Amennyiben a Flowy és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Flowy-val való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Flowy székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.


  Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


  A Flowy-t együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a Flowy székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a Flowy együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


  A Flowy székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.


  A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény rendelkezései szerint.


  1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

  A Flowy a megrendelések kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, mely a Vásárlók számára az alábbi elérhetőségeken illetve időszakokban érhető el.


  Ügyfélszolgálatunk elérhetőségi ideje: hétfő – péntek _________________

  Ügyfélszolgálati e-mail cím: sales@otthonvirag.hu 

  Ügyfélszolgálati telefonszám: _________________


  Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy munkaszüneti napokon (január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.


  1. ELEKTRONIKUS ÚTON, TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

  A Flowy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a Szolgáltatás igénybe vevői részére a fentieken túlmenően az alábbi tájékoztatást nyújtja: 


  A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, a megrendelési folyamat alatt végig. A Vásárló a megrendelés elküldéséig ezt a megrendelési folyamatban történő visszalépés vagy ehhez hasonló gombra kattintással teheti meg, továbbá a Flowy biztosítja a lehetőséget, hogy a Vásárló a megrendelés elküldése előtt összesítve is láthassa és ellenőrizhesse a megadott adatokat.


  Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás (Flowy) a jogszabály által előírt tájékoztatást - világos és közérthető nyelven - a fogyasztóval (Vásárló) közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy - ha a termék jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel.


  A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. 


  A Flowy a fenti jogszabályi kötelezettségének a Weboldalon történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a “Rendelés befejezése” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a “Rendelés befejezése” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.


  A távollévők között kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor - a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.


  A Weboldal használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Flowy azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a Weboldalon leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.


  Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és a szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. 


  A Szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.


  A Flowy nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.


  A kiszállított virág a Flowy tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételárfizetés teljes egészében meg nem történik.


  1. TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ, WEBSHOP

  A Weboldalt a Flowy kezeli, azonban a működését biztosító webeshop motor, valamint az azt biztosító szerverek külső szolgáltató birtokában illetve tulajdonában vannak.


  A Weboldal működését biztosító tárhely szolgáltatója:


  Cégnév: Shopify International Limited

  Székhely: 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írország

  Nyilvántartási szám: 560279

  Adószám: IE 3347697KH

  Képviseletre jogosultak: Joseph Andrew Frasca, Russel Norman Jones és Lelia O’Shea igazgatók 


  1. ADATVÉDELEM

  A Flowy minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló adatainak biztonságát, illetve a Vásárló adatvédelemmel kapcsolatos jogait biztosítsa.


  A Flowy Szolgáltatással, illetve megrendelés teljesítésével kapcsolatos adatvédelmi irányelveit a Weboldalon közzétett és bárki számára szabadon elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza.  


  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  A Flowy előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Weboldalon való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben a Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. A Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.


  A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Minden grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga a Flowy tulajdona. A Weboldaloldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.


  A Flowy fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.otthonvirag.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.


  Tilos minden olyan tevékenység, amely a Flowy adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Flowy által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Flowy adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.


  Amennyiben a jelen Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen lenne, vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Az érvénytelen rész helyébe a tartalmilag a szerződéses céloknak leginkább megfelelő, hozzá legközelebb eső jogszabályi rendelkezés lép.


  A jelen Szerződés hatályon kívül helyez minden korábbi a Szolgáltatásra vonatkozó, a felek közötti minden, a jelen Szerződéssel ellentétes megállapodást, nyilatkozatot, feltételt, stb.

  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

  Tájékoztatjuk a Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

  A Flowy jogosult jelen Szerződést bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Flowy fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül.